زنبورعسل کیپ, خود را کلون سازی می کند

زمان مطالعه 2 دقیقه
زنبور عسل کیپ

کندوهای معمولی زنبورهای عسل دارای یک ملکه و یک دسته کارگر هستند. آنها برای محافظت و تغذیه ملکه و فرزندانشان به طور مؤثر کار می کنند تا کندو بتواند زنده بماند. با این حال، کندوهای زنبورعسل دشت آفریقای جنوبی در حال حاضر به دلیل تهدید یک گونه زنبور رقیب در حال فروپاشی هستند.

این تهدید از سوی یک زیرگونه رقیب به نام زنبورعسل کیپ آفریقای جنوبی که می تواند کلون های کاملی از خود ایجاد کند, به وجود آمده است. جدیدا مشخص شده که یک نوع زنبورعسل, میلیون ها بار در 30 سال گذشته خود را شبیه سازی کرده است. زنبور عسل کیپ می تواند مخفیانه وارد کندوی زنبورعسل اروپایی شده و بدون نیاز به ملکه، مرتبا از خود کلون تولید کند. دلیل نابودی کندوهای زنبورعسل دشت آفریقا این است که کلون های زنبورعسل کیپ آفریقای جنوبی, از انجام هر نوع فعالیتی خودداری می کنند.

یک مطالعه جدید نشان داده است که کارگران زنبور عسل کیپ آفریقای جنوبی، DNA تخم‌هایی را که می‌گذارند تغییر نمی دهند. این بدان معناست که کارگران به طور مداوم هر بار که بازتولید می‌کنند، کپی های کاملی از خود می‌سازند.

کارگران زنبور عسل و سایر حشرات اجتماعی می توانند از طریق نوعی از تولید مثل غیرجنسی به نام پارتنوژنز تلیتوکی, تولید مثل کنند. این فرآیند به ماده ها اجازه می دهد تا فرزندان ماده را از تخم های بارور نشده تولید کنند. یعنی هر بار که فرزندی به دنیا می آید، زنبور کارگر تک والد, کروموزوم هایی را که از والدین خود دریافت کرده است، تکرار می کند.

در زنبور عسل کیپ، کارگران یک جهش ژنتیکی دارند که آنها را قادر می سازد تا با تمام مواد ژنتیکی از چهار کروموزوم، تخم‌گذاری کنند، یعنی هیچ یک از کروموزوم ها را بیرون نمی اندازند. اینکه دقیقاً چگونه آنها می توانند این کار را انجام دهند, مشخص نیست.

دیدگاه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *