اولین بازدید کندو ها بعد از زمستان گذرانی

زمان مطالعه 3 دقیقه
دود دهی برای بازدید از کندو

مهمترین مسئله ای که باید بعد از زمستان گذرانی کندو های زنبور عسل در نظر گرفت, بررسی ذخیره غذایی آنهاست که این کار از اواسط بهمن ماه به بعد شروع می شود.

در اولین بازدید که دمای هوای بالای 15 درجه است مدتی کوتاه تک تک کندوها را باز کنید و ببینید آیا قاب های عسل, نزدیک خوشه قرار دارند یا نه. اگر زنبورها در حال خوشه به قاب های عسل دسترسی دارند, فورا درب کندو را ببنیدید و اگر به عسل دسترسی ندارند, از کندوهای دیگر قاب عسل برداشته و به آهستگی نزدیک خوشه بگذارید.

ممکن است داخل کندو ذخیره غذایی کافی باشد ولی زنبورها به علت سرد بودن هوا نتوانند خود را به قاب های عسل برسانند. بنابراین با جابجا کردن آنها بدون صدمه به خوشه نیاز غذایی آنها را برطرف نمایید.

اگر در زمستان کندویی را مرده یافتید فورا مدخل آن را ببندید و از زنبورستان خارج نمایید. این کار از غارت, آسیب رساندن به شان ها و گسترش هرنوع بیماری احتمالی جلوگیری می کند.

در زمستان, هر قدر هم کار زنبورداری خوب انجام شود تا حدودی تلفات وجود دارد و معمولا بیشتر تلفات مربوط به اواخر زمستان و اوایل بهار است. این فاصله زمان کوتاه برای زنبورها دوره حساسی است زیرا به علت رشد نوزادان مصرف عسل به صورت چشمگیری افزایش می یابد و زنبوردار باید در طول این مدت از وضعیت ذخیره غذایی کلنی کاملا با اطلاع باشد.

به رغم افزایش معلومات مربوطه به زیست شناسی و مدیریت زنبور عسل تلفات زنبور عسل در زمستان اغلب زیاد است و بسیاری از زنبورها در سنین مختلف, در کندو می میرند. تلفات در کلنی های قوی و ضعیف در مقایسه با کلنی های متوسط, بسیار بیشتر است.

مرگ بیش از نیمی از زنبورهای یک کلنی و تلفات حدود 10 درصد کل کلنی ها در زمستان یک پدیده عادی است. گرسنگی, چه در اثر نبودن عسل و چه در اثر ناتوانی زنبورها در رسیدن به عسل داخل کندو یعنی گرسنگی ناشی از سرما, رایج ترین علت مرگ اجتماع ها در زمستان است.

{ مرتضی علی آقایی نراقی }

دیدگاه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *