مقاله پرورش ملکه با روش کلوآک برد

زمان مطالعه 2 دقیقه
ملکه زنبورعسل در حال تخمگذاری

اين روش اولين بار توسط يکی از زنبورداران بزرگ نيوزلندی بنام Harry Cloake ابداء گرديد. اين روش نسبت به ساير روش های موجود دارای مزيت هائی بالاتر و راندمان بيشتری است و برای هر دو سيستم بدون ملکه و با ملکه مناسب است.

در اين روش ابتدا سلول ملکه در يک وضعيت بی ملکه ای برای افزايش درصد پذيرش قرار گرفته و سپس در وضعيت حضور ملکه برای افزايش کيفيت، به رشد خود ادامه می دهد. از اين رو در اين روش از کلنی ها شروع کننده و خاتمه دهنده يک جا استفاده می شود.

روش کلوآک برد
روش کلوآک برد

آزمايشات نشان داده که در مقابل 143 زنبور پرستار که يک لارو را تغذيه می کنند، برای هر سلول ملکه در حدود 1600 زنبور پرستار بخدمت گرفته می شود. لارو ملکه در نژادهای اروپائی در حدود 4.5 روز تکامل يافته و وارد مرحله شفيرگی می شوند. سن لارو انتخاب شده برای پيوند زدن بسيار مهم است، لذا لاروها بايد 24 ساعت پس از تفريخ تخم انتخاب و به کاپ های مومی از قبل مهيا شده انتقال يابند.

با تغذيه شربت شکر زنبوران تحريک به تغذيه بيشتر ملکه ها خواهند شد. در حين رشد و نمو لارو، رژيم غذائی تغيير کرده و به سمت مصرف مواد غذائی با درصد پروتئين بالاتر می رود. رژيم غذائی مورد استفاده در پرورش ملکه بر روی وزن ملکه، تعداد اواريول ها و اندازه و حجم کيسه ذخيره اسپرم موثر است.

دانلود

دیدگاه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *