transgenic bees

  • آفاتگرده فراوان و نبود کارگرها

    بیماری C.C.D یا سندرم کلنی زنبور عسل

    بیماری Colony collapse disorder, سندرم کاهش جمعیت زنبوران عسل یا Honey Bee depopulation syndrome پدیده ای است که طی آن زنبوران کارگر ( foragers ) به طور ناگهانی از مجموعه جمعیت ناپدید می شوند, در حالی که در اطراف کلنی ها اثر چندانی از زنبوران تلف شده مشاهده  نمی گردد. به عبارت دیگر زنبوران کارگر برای انجام فعالیت های روزانه…

    مشاهده مطلب کامل >>
دکمه بازگشت به بالا