قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

Apis cerana

  • زنبور عسلزنبور عسل معمولی یا اروپایی

    انواع نژادهای مختلف زنبور عسل

    بطور کلی تاکنون چهارگونه زنبور عسل تشخیص داده شده اند که عبارتند از : 1 . زنبور عسل معمولی یا اروپایی یا Apis mellifera 2 . زنبور عسل شرقی یا هندی یا Apis cerana 3 . زنبور عسل بزرگ یا Apis dorsata 4 . زنبور عسل کوچک یا Apis Florea زنبور عسل معمولی یا اروپایی مهمترین گونه شناسایی شده زنبور عسل است که

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا