گرفتن زنبور عسل از روی درخت

  • زنبور عسلگرفتن بچه کندوی زنبور عسل از روی شاخه درخت

    روش گرفتن بچه زنبور عسل از روی درخت

    برای گرفتن بچه که روی درخت نشسته است, اگر شاخه پایین باشد باید کندوی خالی را زیر شاخه نگه داشته و شاخه را محکم به داخل کندو تکان دهید و سپس همین کندو را به مدت دو ساعت زیر همان شاخه گذاشته تا سایر زنبورهای متعلق به این بچه کندو که بیرون پرواز می کند به آنها ملحق شوند. سپس کندو را به محل مناسبی انتقال می دهید. در صورتی که دسترسی به شاخه ای که زنبورها روی آنند نباشد باید یک عدد شان آغشته به عسل را ب

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا