گرفتن بچه مصنوعی

  • زنبور عسلیک بچه طبیعی زنبور عسل بالای شاخه

    روش گرفتن بچه مصنوعی زنبور عسل

    هدف از بچه گرفتن : تقسیم جمعیت زنبور عسل به دو یا چند کندو, از فنون مهم زنبورداری است. هدف از این کار ایجاد کندوهای جدید زنبور عسل به جای کندوهای تلف شده و یا افزایش کندوها است. سعی کنید کندوها را جز در موارد فوق تکثیر ننمایید زیرا هدف اصلی تولید عسل است و تکثیر بیش از اندازه به کم شدن تولید محصول عسل می انجامد. روش بچه گرفتن : معمولا بچه مصنوعی از کندوهایی گرفته می شوند که دارای جمعیت زیاد و سلول

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا