قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

گرفتن بچه زنبور عسل از روی درخت

  • زنبور عسلگرفتن بچه کندوی زنبور عسل از روی شاخه درخت

    روش گرفتن بچه زنبور عسل از روی درخت

    برای گرفتن بچه که روی درخت نشسته است, اگر شاخه پایین باشد باید کندوی خالی را زیر شاخه نگه داشته و شاخه را محکم به داخل کندو تکان دهید و سپس همین کندو را به مدت دو ساعت زیر همان شاخه گذاشته تا سایر زنبورهای متعلق به این بچه کندو که بیرون پرواز می کند به آنها ملحق شوند. سپس کندو را به محل مناسبی انتقا

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا