گرده گل در تغذیه زنبور عسل

  • زنبور عسلگرده گل و عسل ذخیره شده برای تغذیه

    تغذیه در زنبور عسل

    تغذیه زنبور عسل نه تنها مورد توجه محقیقن و دانشمندان است, بلکه برای زنبورداران ارزش علمی دارد. تصمیم گیری زیرکانه در مورد چگونگی نگهداری زنبور عسل تنها در موقعی امکان پذیر است که احتیاجات اساسی تغذیه زنبور عسل تفهیم شده باشند. در حشرات با استحاله کامل, تغذیه باید به دو صورت کاملا مستقل مورد توجه قرار گیرد. در این حشرات معمولا احتیاجات غذایی دوره لاروی با حشرات کامل متفاوت است. در زنبور عسل تغذیه ن

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا