گرده مصنوعی

  • زنبور عسلذخیره عسل و گرده درون شان زنبور عسل

    تغذیه زنبورهای عسل در آخر زمستان و اول بهار

    صرف نظر از درجه حرارت در محیط خارج, به تدریج که طول روزها افزایش می یابد, ملکه شروع به تخمگذاری می کند و تعداد آن را هر روز بیشتر از قبل می شود که مقدار آن به عوامل زیر بستگی دارد. 1 . ظرفیت و قابلیت نژادی ملکه 2 . وجود ذخیره گرده و عسل در کندو 3 . اندازه توده یا خوشه زنبوران کارگر 4 . وجود جای لازم برای تخمگذاری وجود عسل در این موقع بسیار اهمیت دارد. مصرف عسل در آخر پاییز و اول زمستان متوسط است ز

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا