کوچ دادن کندوهای زنبور عسل

 • زنبور عسلدانلود فیلم حمل کندوهای زنبور عسل با دستگاه مخصوص

  دانلود فیلم حمل کندوهای زنبور عسل با دستگاه مخصوص

  همیشه وقتی صحبت از کوچ دادن کندو های زنبور عسل به میان می آید ناخواسته زنبور دار از زحمات فراوان این امر وحشت می کند. این ناراحتی وقتی دو چندان می شود که زنبور دار باید افرادی را برای انتقال کندو ها به وسیله نقلیه در مبدا و دوباره انتقال این کندوها به زمین در مقصد پیدا کند. این افراد باید هم از نیش زنبور نترسند و هم سنگینی کندو ها را تحمل نمایند. خرابی کندو های غیر استاندارد ایرانی هم به کنار. در

  ادامه >>
 • زنبور عسلجا به جایی یا مهاجرت دادن کندوهای زنبور عسل

  جا به جایی کندوهای زنبور عسل و نکات مهم آن

  زنبورهای صحرایی کندوهایی که به فاصله کوتاه منتقل می شوند ( از چند متر تا 4 کیلومتر ) معمولا میل دارند به محل اولیه کندوی خود بازگردند. وقتی یک کندو از یک زنبورستان به فاصله کوتاهی منتقل شود, زنبورهای صحرایی آن به کندوهایی خواهند پیوست که در کنار کندوی قدیمشان قرار دارند. هنگام جابه جایی کلنی ها به فاصله کوتاه, بهتر است در صورت امکان تمام کندوها را با هم و هم زمان به فاصله چند متری منتقل کنید و این

  ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا