کوچ دادن کلنی های زنبور عسل

  • زنبور عسلبار نمودن کندوهای زنبور عسل برای کوچ

    مهاجرت دادن کلنی های زنبور عسل

    همچنان که از زمان های قدیم متداول بوده است, برای بهره برداری از جریان نوش در نواحی مختلف, کلنی های زنبور عسل از جایی به جای دیگر حرکت داده می شوند. گفته می شود که مصریان قدیم, با قرار دادن کلنی های خود روی شناورهای مخصوص, آنها را در ماه اکتبر تا سرچشمه های نیل بالا می برند و بعد با حرکت در مسیر نیل از گیاهان حاشیه این رودخانه استفاده می کردند و در ماه فوریه که به قاهره می رسیدند, عسل خود را می فرو

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا