کنه تراشه ای زنبور عسل

  • زنبور عسلکنه های تراشه ای درون مجرای تنفسی زنبور عسل

    کنه تراشه ای زنبور عسل و روش مبارزه با آن

    کنه تراشه ای یا acarapis woodi یکی از انگل های داخلی زنبور عسل بالغ است و داخل مجاری تنفسی آن زندگی کرده و گسترش می یابد. آنها دیواره مجاری تنفسی زنبوران را جهت تغذیه از همولنف یا خون سوراخ کرده و بدین ترتیب عمر آنها را کوتاه می کنند و در صورت آلودگی شدید کلنی را به طور کامل از بین می برند. کنه ها دارای چرخه جمعیت هستند به طوری که در پاییز به تدریج افزایش و در زمستان به اوج جمعیت خود می رسند و دوب

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا