قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

کنترل کنه واروا

  • زنبور عسلکنه واروا روی شفیره زنبورعسل نر

    پارازیت یا جرب واروا در زنبورعسل

    اولین بار این کنه در سال 1904 روی زنبورهای هندی (Apis cerana ) مشاهده شد. مشخصات کنه واروا کنه های ماده, طول بدنی در حدود 1.1 میلی متر و عرضی در حدود 1.6 میلی متر را دارا هستند. کنه های نر کوچک تر و باریک ترند و رنگی روشن تر دارند و طول بدن آنها 0.85 میلی متر و عرض بدن آنها 0.80 میلی متر می باشد. چر

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا