قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

کاهو

  • زنبور عسلگرده افشانی گل های درختان میوه توسط زنبور عسل

    گرده افشانی گیاهان توسط زنبور عسل

    گرده افشانی عبارت است از انتقال دانه های گرده, یعنی سلول های جنسی نر گل, از پرچمی که گرده در آن تولید می شود به سطح دریافت کننده یا کلاله یعنی اندام ماده گل. از آنجا که زنبور عسل مهم ترین حشره ای است که گرده را میان گل ها و گیاهان منتقل می کند, برای توصیف این عمل زنبور عسل, از واژه گرده افشانی استفا

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا