قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

کارگران تخمگذار

  • زنبور عسلزنبورهای نر در یک کندوی نرزا

    نر زایی زنبور عسل و علت آن

    چنانچه به هر دلیل کندویی ملکه خود را از دست بدهد یعنی یتیم شود و هیچ گونه تخم یک روز یا لارو جوان در کندو نباشد که کارگران با آنها ملکه پرورش دهند, ظرف 7 تا 15 روز تخمدان برخی از کارگران رشد می کند و شروع به تخم گذاری می نمایند. کارگران تخم گذار در طول عمر خود فقط چندین تخم می گذارند, ولی با توجه به

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا