قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

کاربرد آب در کندو

  • زنبور عسلحمل بره موم در سبد گرده

    جمع آوری آب و بره موم

    زنبوران عسل در مواردی که نوش کم باشد یا هوا گرم باشد, آب نیز به کندو می آورند زیرا در این حالت داخل کندو باید خنک شود. کارگران در این حالت هنگام بازگشت به کندو, فاصله و جهت منبع آب را به همان ترتیب که درباره نوش و گرده عمل می کردند با رقص خبر می دهند. آب در کندو به هیچ صورت ذخیره نمی شود, اما بعضی ا

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا