پولک تراشی شان

  • زنبور عسلدرپوش برداری شان عسل با کارد مغناطیسی

    مراحل استخراج عسل از شان

    استخراج عسل از شان طی دو مرحله انجام می شود: مرحله اول: درپوش برداری یعنی پولک تراشی, شان های عسل است. برای این کار از کاردهای مخصوصی که به وسیله آب داغ, بخار یا نیروی الکتریسته کار می کند و همچنین چنگال های مخصوص پولک تراش دستی و برقی می توان استفاده نمود. این کاردها باید کاملا تمیز و تیز باشند و در موقع درپوش برداری حرارت کافی داشته باشند تا باعث سهولت در کار و مانع آسیب رساندن به شان های عسل گر

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا