قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

پنجره ملکه

  • زنبور عسلعبور زنبور عسل ها از پنجره ملکه

    استفاده از پنجره ی ملکه برای تولید عسل

    در کلنی های قوی برای محبوس کردن ملکه در یک قسمت از کندو و جلوگیری از تخم ریزی آن در طبقه های فوقانی می توان از پنجره ملکه استفاده نمود, و از طبقه های بالا منحصرا برای ذخیره عسل استفاده کرد. با آن که ادعا می شود پنجره ملکه محصول را کاهش می دهد, اما استفاده از آن باعث صرفه جویی در وقت و تلاش در کار زن

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا