پا در زنبور عسل

  • زنبور عسلساختمان بدن زنبورعسل

    ساختمان بدن زنبور عسل

    ملکه زنبور عسل به سادگی از روی اندازه و شکل از افراد نر و کارگر مشخص می شود. طول بال ملکه نسبت به طول بدن در مقایسه با افراد نر و کارگران کوتاه تر است و شکم به نحو بارزی کشیده است. ملکه تخمگذار خیلی طویلتر از افراد نر است و کمی پهن تر از کارگران به نظر می رسد. زنبوران نر درشت تر و کوتاهتر از افراد کارگر و ملکه می باشند و زنبوران کارگر کوچکترین آنها هستند و بیشترین تعداد افراد یک کلنی را تشکیل می د

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا