وضع کندوهای چند طبقه برای زمستان گذرانی

  • زنبور عسلکندو در زمستان

    سازمان دادن داخل کندو برای زمستان گذرانی

    سازمان دادن داخل کندو در زنده ماندن کلنی در زمستان مهم است. معمولا ملکه در وسط خوشه که شکل کروی دارد شروع به تخمریزی می کند. این توده کروی در وسط قرار دارد و به تدریج به قسمت بالای کندو حرکت می کند. گرده در طبقات کندو به شکل دوایر متحدالمرکز در طرفین و بالا و عسل در خارج از این قسمت قرار گرفته است. در حین بازدید معمولی کندو در تابستان گاهی این وضع طبیعی و ایده آل برهم می خورد. سلول های محتوی عسل ک

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا