قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

نیش زدن زنبور عسل به انسان

  • زنبور عسلدانلود فیلم لحظه نیش زدن زنبور عسل به انسان

    دانلود فیلم نیش زدن زنبور عسل به انسان

    نیش در زنبور عسل مشابه تخمریز در سایر بال غشائیان است که از طریق آن تخم را داخل بدن حشرات میزبان یا بافت های چوبی گیاهان قرار می دهند. در کارگران زنبور عسل با مختصر تغییر, تخمریز به جای تخم, زهر تزریق می کند. تخمریز اگرچه به ظاهر قطعه واحدی به نظر می رسد ولی در حقیقت از سه قطعه مجزا تشکیل شده است. ی

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا