نشانه های بچه دادن کندو

  • زنبور عسلبازدید از کندوی زنبور عسل

    عملیات زنبورداری در زمان جریان نوش در محیط

    در بسیاری از کتاب های قدیمی درباره گرفتن بچه طبیعی زنبور عسل و قرار دادن آنها در کندوی جدید تاکید شده است. زمانی این تنها راهی بود تا زنبوردار تشکیلات خود را توسعه بدهد. در عین حال که دانستن اصول اساسی تقسیم طبیعی کلنی برای زنبوردار لازم است, با دستکاری حساب شده کلنی ها, بخصوص آنها که دارای ملکه پیر هستند به ندرت این کلنی ها بچه بیرون می کنند. برای این منظور کلنی ها باید حتی المقدور به دفعات بازدی

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا