میزان عسل مورد نیاز زنبورها برای زمستانگذرانی

  • زنبور عسلتغذیه زنبورها با شکر تخته

    تغذیه کمکی در پاییز برای زمستان گذرانی زنبورها

    این که اگر از یک کلنی خوب نگهداری کنند, احتیاج به تغذیه اضافی ندارد, محل بحث است. در هر حال مدیریت در زنبورداری چیزی فراتر از آن است که کلنی را به طبیعت واگذار کنیم تا احتیاجات خود را تامین کند و گاهی هم برای زنبوردار عسل اضافی تولید نماید. با به کارگیری سرمایه, نیرو و مدیریت از آخرین روش ها استفاده می کند تا حداکثر سود عاید گردد. بهتر است که در موقع برداشت به قدر کافی عسل در کندو باقی بگذارند تا

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا