مقدار حرارت دادن عسل

  • زنبور عسلعسل نا خالص

    حرارت دادن عسل

    بعد از تصفیه, عسل را حرارت داده و بسته بندی می نمایند. برای این کار از دیگ دو جداره مخصوص که با نیروی برق و یا حرارت معمولی کار می کنند, استفاده می شود. گرم شدن آب ظرف باعث انتقال حرارات به جدار داخلی و عسل موجود در ظرف می شود. در این ظرف حرارت عسل را به 65 درجه…

    مشاهده مطلب کامل >>
دکمه بازگشت به بالا