قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

مشکل کندو های دو ملکه ای

  • زنبور عسلتشکیل کندوی دو ملکه ای

    نگهداری کلنی زنبور عسل با دو ملکه

    هر کلنی عادی معمولا مشتمل بر یک ملکه, معدودی نر و تعداد زیادی زنبورهای کارگر است. اما داشتن کلنی هایی با دو ملکه مادر و دختر که به طور هماهنگ با هم فعالیت کنند, غیر معمول نیست. با توجه به اینکه دو ملکه از یک ملکه بیشتر تخم می گذارند, هدف اینست که کلنی پرجمعیت تری, که با جریان نوش در طبیعت هماهنگی دا

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا