مراحل رشد و نمو زنبور عسل

  • زنبور عسلمرحل دگردیسی زنبور عسل

    مراحل دگردیسی یا رشد و نمو انواع زنبور عسل

    مدت زمان لازم برای رشد و نمو زنبور عسل از تخم تا حشره کامل که به آن دگردیسی می گویند, برای ملکه 16 روز, برای کارگر 21 روز و زنبور نر 24 روز می باشد. مراحل دگردیسی یا رشد و نمو انواع زنبور عسل از تخم تا حشره کامل نوع زنبور تخم لارو سرباز لارو سرباز یا شفیره مجموع به روز ملکه 3 6 7 16 کارگر 3 6 12 21 نر 3 6 15 24 ملکه, مادر همه زنبورها کلنی و به عنوان مهم ترین و با ارزش ترین افراد کندو شناخته شده اس

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا