مدت مبارزه با کنه واروا

  • زنبور عسلکنه واروا

    تشریح کنه واروا, مهمترین انگل زنبور عسل

    واروا اولین بار توسط جاکوبسون در سال 1904 در جزایر جاوای اندونزی بر روی زنبور عسل هندی مشاهده شد. بین این انگل و این گونه از زنبورعسل, از مدت های مدید, همزیستی بوده است. بر اساس نظر گروبوف, انتقال این انگل به زنبور عسل اروپایی در نتیجه عوامل ذیل بوده است : جایگزینی زنبور عسل هندی با زنبور عسل اروپایی به منظور بالا بردن میزان تولید زنبورستان ها در این مناطق. از بین رفتن محیط طبیعی زنبور عسل هندی به

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا