مبارزه با واروآ

  • زنبور عسلکنه واروآ روی شفیره زنبور عسل

    روش های ارگانیک و طبیعی مبارزه با کنه واروآ

    1 . حذف اولین قاب پر از تخم: وقتی در یک کلنی نوپا, ملکه اولین شان را از تخم پر کرد باید آن را حذف کرد. بدین ترتیب حدود 50 درصد از آلودگی کنه واروآ کاهش پیدا خواهد کرد. 2 . محدود کردن تخمگذاری ملکه: اگر ملکه را هر 10 روز روی فقط یک شان محدود کنیم, بعد از 3 مرحله تکرار, آلودگی به کنه حدود 60 درصد کاهش خواهد یافت. بعد از هر مرحله باید شان پر از تخم را نابود کرد. 3 . شان با سلول های نر: کنه واروآ علاق

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا