مبارزه با بیماری لارو گچی زنبور عسل

  • زنبور عسللارو های گچی شده زنبور عسل

    بیماری لارو گچی زنبور عسل

    زنبور عسل نیز همچون حشرات و حیوانات دیگر در برابر بسیاری از امراض و آفات آسیب پذیر است. شدت بیماری در هر مورد فرق می کند, اما با روش صحیح می توان جلو همه آنها را گرفت یا کنترل کرد. این روش ها شامل شناخت و تشخیص علایم بیماری ها, بازدید منظم کلنی ها و به کار گرفتن تدابیر کنترل کننده به محض مشاهده بیماری است. عامل بیماری گچی شدن لارو زنبور عسل یا chalk brood یک نوع قارچ است و از علایم آن, سفید و سخت

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا