قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

فسیل زنبور عسل

  • زنبور عسلبافتن کندوی سبدی زنبور عسل

    تاریخچه ظهور زنبور عسل و زنبور داری

    به دلیل اندازه زنبور عسل, فسیل های این حشره به فراوانی سایر جانوران نیست. قدیمی ترین آثار وجود حشرات اولیه در دوره پلیوزوئیک peliozoic و حدود 400 میلیون سال قبل در عهد دونین Devonian مشاهده شده است. زنبور عسل حشره ایست نسبتا جدید که در عهد ژوراسیک Jurasic در دوره مزوزئیک mesozoic و حدود 1800 میلیون

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا