فاصله ی جا به جایی کندوهای زنبور عسل

  • زنبور عسلجا به جایی یا مهاجرت دادن کندوهای زنبور عسل

    جا به جایی کندوهای زنبور عسل و نکات مهم آن

    زنبورهای صحرایی کندوهایی که به فاصله کوتاه منتقل می شوند ( از چند متر تا 4 کیلومتر ) معمولا میل دارند به محل اولیه کندوی خود بازگردند. وقتی یک کندو از یک زنبورستان به فاصله کوتاهی منتقل شود, زنبورهای صحرایی آن به کندوهایی خواهند پیوست که در کنار کندوی قدیمشان قرار دارند. هنگام جابه جایی کلنی ها به فاصله کوتاه, بهتر است در صورت امکان تمام کندوها را با هم و هم زمان به فاصله چند متری منتقل کنید و این

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا