غده نازانف در زنبور عسل

 • زنبور عسلبال زدن برای تهویه کندو

  تهویه در کندوی زنبور عسل

  برای تبخیر رطوبت در داخل کندو, جریان هوا به کار برده می شود. در روزهای گرم که نوش به سرعت به داخل کندو حمل می گردد, جلوی 25 تا 50 درصد از سوراخ ورودی کندو به وسیله زنبوران کارگر اشغال می شود. این زنبوران سر خود را به سمت کندو نگه می دارند و طوری از هم فاصله می گیرند که در موقع بال زدن نوک بال های آنها به هم برخورد نکند و بعد به سرعت 180 تا 195 بار در دقیقه بال هایشان را حرکت می دهند تا هوا را از د

  ادامه >>
 • زنبور عسلساختمان بدن زنبورعسل

  ساختمان بدن زنبور عسل

  ملکه زنبور عسل به سادگی از روی اندازه و شکل از افراد نر و کارگر مشخص می شود. طول بال ملکه نسبت به طول بدن در مقایسه با افراد نر و کارگران کوتاه تر است و شکم به نحو بارزی کشیده است. ملکه تخمگذار خیلی طویلتر از افراد نر است و کمی پهن تر از کارگران به نظر می رسد. زنبوران نر درشت تر و کوتاهتر از افراد کارگر و ملکه می باشند و زنبوران کارگر کوچکترین آنها هستند و بیشترین تعداد افراد یک کلنی را تشکیل می د

  ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا