غدد زیر فکی زنبور عسل

  • زنبور عسلزنبور عسل کارگر در حال تولد

    مراحل نشو و نما در انواع زنبور عسل

    فعالیت ها و رفتار کلنی زنبور عسل به صورت یک ارگانیسم کامل می باشد. برای درک رفتار و فعالیت های زنبور عسل راه منطقی این است که از مرحله تخم آغاز کنیم. تخم زنبور عسل وقتی به تفریخ نزدیک می شود به پهلو می خوابد. زنبورهای کارگر در این مرحله مکررا سلول ها را وارسی می کنند و به محض اینکه تخم ها باز می شوند, روی آنها یک قطره شیر زنبور عسل یا ژله رویال در ته سلول می ریزند. شیر زنبور عسل یا شاه انگبین ماده

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا