غارت زنبور عسل

  • آفاتغارت کندو

    رفتار غارتگری در زنبور عسل

    غارت یا Robbing در رفتار های زنبور عسل, کوششی است که می تواند نوع خاصی جمع آوری نوش تلقی گردد. زنبور عسل فرصت طلب است و در جستجوی شکر, شربت یا عسل با غلظت قند هرچه بیشتر می باشد. بیشتر انواع عسل محتوی مواد معطر یا آروماتیک می باشند و زنبور عسل های پیش آهنگ به فوریت محل آن را…

    مشاهده مطلب کامل >>
دکمه بازگشت به بالا