عمر زنبور عسل

  • زنبور عسلملکه زنبور عسل شماره گذاری شده

    طول عمر زنبور عسل کارگر, نر و ملکه

    طول عمر انواع زنبور عسل از بدو تولد تا مرگ, با توجه به نوع تغذیه و نوع فعالیت برای هر سه نوع زنبور عسل متفاوت است. در جدول زیر میزان طول عمر زنبور عسل کارگر, نر و ملکه را به ترتیب مشاهده می فرمایید. جنس از تخم تا زنبور کامل – روز از زنبور کامل تا زنبور قادر به پرواز – روز از پرواز تا مرگ کارگر متولد بهار 21 21 4 الی 5 هفته کارگر متولد پاییز 21 21 6 الی 8 ماه نر 24 10 حدود 3 ماه ملکه 16

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا