علت مرگ زنبور ها در زمستان

  • زنبور عسلدود دهی برای بازدید از کندو

    اولین بازدید کندو ها بعد از زمستان گذرانی

    مهمترین مسئله ای که باید بعد از زمستان گذرانی کندو های زنبور عسل در نظر گرفت, بررسی ذخیره غذایی آنهاست که این کار از اواسط بهمن ماه به بعد شروع می شود. در اولین بازدید که دمای هوای بالای 15 درجه است مدتی کوتاه تک تک کندوها را باز کنید و ببینید آیا قاب های عسل, نزدیک خوشه قرار دارند یا نه. اگر زنبورها در حال خوشه به قاب های عسل دسترسی دارند, فورا درب کندو را ببنیدید و اگر به عسل دسترسی ندارند, از ک

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا