عسلک

  • زنبور عسلقطره های عسلک روی دم شته

    عسلک زنبور عسل

    بعضی از حشرات مانند شته ها و شپشک ها ضمن تغذیه از نباتات مختلف, مواد قندی اضافه خود را روی سطح برگ نباتات مورد تغذیه دفع می کنند. در مواردی که شهد در طبیعت کمیاب باشد, زنبور عسل بلاجبار مواد قندی مذکور و همچنین سایر ترشحات شیرین گیاهان به غیر از شهد گل ها, را جمع آوری و پس از…

    مشاهده مطلب کامل >>
دکمه بازگشت به بالا