طبقه دادن به کندو

  • زنبور عسلزنبورداری مهاجرتی و تجاری

    نیاز کلنی زنبور عسل به طبقه و فضای بیشتر

    در فصل بهار به علت وفور گرده و شهد, کلنی ها با ملکه های خوب و جوان به سرعت رشد کرده و روز به روز به جمعیت آنها افزوده می شود. با افزودن شان های اضافه به کندو می توان فضای کافی برای پرورش نوزادان فراهم نمود و در صورت نیاز به کندو طبقه اضافه کرد, چرا که جمعیت به سرعت در حال رشد است. در صورت غفلت زنبوردار از رشد کلنی و عدم توجه و رسیدگی به وضع کندو, زنبورها دست به مهاجرت دسته جمعی یعنی بچه دادن می زن

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا