صدای اکستراکتور

  • زنبور عسلاکستراکتور 4 قابه

    انواع اکستراکتور و ظرفیت آنها

    ظرفیت اکستراکتورها از دو قاب شروع و به 72 قاب می رسد. برای زنبورداران مبتدی که تعداد 15 تا 20 کلنی دارند دستگاه دو قابه و برای اجتماعات بیشتر تا 100 کلنی اکستراکتور چهار قاب مورد نیاز است. نکته قابل توجه در استخراج عسل این است که باید به تعادل وزنه شان ها که در اکستراکتور رو به روی هم قرار می گیرند توجه نمود تا مانع ایجاد سرو صدا و حرکات غیر ضروری دستگاه شود. انجام این کار از شکستن شان های عسل مخص

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا