شپش زنبور عسل

  • زنبور عسلشپشک زنبور عسل

    شپشک زنبور عسل

    شپشک, انگل غذای زنبور عسل است و با خود زنبور هیچ کاری ندارد. این حشره کوچک روی بدن هر سه زنبور یعنی نر, کارگر و ملکه زندگی می کند و داخل موهای بدنشان حرکت می کند و منحصرا از همان مواد غذایی تغذیه می کند که مورد استفاده خود زنبور و ملکه است. مبارزه با شپشک زنبور عسل الف .…

    مشاهده مطلب کامل >>
دکمه بازگشت به بالا