شرایط گرده افشانی

  • زنبور عسلگرده افشانی اولین گیاهان بهاری توسط زنبور عسل

    تاثیر عوامل محیطی در گرده افشانی زنبور عسل

    زنبور عسل در دمای 17 تا 35 درجه سانتی گراد فعالیت بیشتری در گرده افشانی دارد. باد با سرعت بیش از 24 کیلومتر در ساعت از فعالیت زنبوران می کاهد و با سرعت 40 کیلومتر در ساعت فعالیت آن را متوقف می سازد. در روزهای بارانی فعالیت چرای زنبورها متوقف می شود و رطوبت هوا در حد اشباع فعالیت زنبورها را کاهش می دهد زیرا رطوبت روی شهد و گرده اثر نموده و به طور مستقیم در عمل چرای زنبور تاثیر می گذارد. وقتی که شرا

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا