قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

شاه انگبین زنبور عسل

  • زنبور عسلزنبور عسل کارگر در حال تولد

    مراحل نشو و نما در انواع زنبور عسل

    فعالیت ها و رفتار کلنی زنبور عسل به صورت یک ارگانیسم کامل می باشد. برای درک رفتار و فعالیت های زنبور عسل راه منطقی این است که از مرحله تخم آغاز کنیم. تخم زنبور عسل وقتی به تفریخ نزدیک می شود به پهلو می خوابد. زنبورهای کارگر در این مرحله مکررا سلول ها را وارسی می کنند و به محض اینکه تخم ها باز می شون

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا