قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

سیستم کندوی زنبور عسل دو ملکه ای

  • زنبور عسلیک کندوی زنبور عسل بسیار قوی

    کندوی زنبور عسل دو ملکه ای

    در مدیریت کلنی های زنبور عسل روش های مختلفی جهت افزایش جمعیت کلنی ها خصوصا برای دوره جریان شهد طبیعت اعمال می گردد. یکی از این روش ها ایجاد کلنی هایی با بیش از یک ملکه است که بتواند در مدت کوتاهی جمعیت کلنی را تا حد ممکن افزایش دهد که یکی از این روش ها تشکیل کندوی دو ملکه ای می باشد. روش تشکیل کندوی

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا