سن تولید زهر زنبور عسل

  • زنبور عسلنیش و کیسه زهر زنبور عسل

    زهر زنبور عسل

    تولید زهر زنبور عسل بلافاصله پس از تولد زنبور عسل شروع می شود و تا سنین 16 تا 21 روزگی که زنبور عسل کارگر وظیفه دفاع و حفاظت از کندو را بر عهده دارد, کیسه ی زهری آن پر می شود. در سن 21 روزگی تولید زهر متوقف می شود. در حالی که کیسه زهر زنبورهای متولد شده در بهار و تابستان در سنین 16 تا 20 روزگی پر می شود, کیسه زهر زنبورهای پاییزی در سنین 12 تا 15 روزگی پر می گردد. مقدار کل تولید زهر زنبور کارگر 0.3

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا