سن ترشح موم

  • زنبور عسلترشح موم توسط زنبور عسل کارگر

    موم زنبور عسل

    موم ماده ای است که به وسیله سه جفت از چهار جفت غده های زیر شکمی زنبورهای کارگر در سنین 13 تا 18 روزگی پس از تولد, ترشح می گردد. ترشح موم توسط غده مومی به علت تغذیه از مواد قندی و هضم و جذب آنها صورت می گیرد. موم در ابتدای ترشح از غدد مومی به صورت مایع بوده و در پاکت ها و یا محفظه های کوچک طرفین غدد قرار گرفته و در مجاورت هوا سرد شده و به صورت فلس یا پولک در می آیند. پولک های مومی به وسیله پاهای عق

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا