سم واروا

  • زنبور عسلکنه واروا

    کنه واروا همولنف نمی خورد

    با اينكه مدت ها تصور می شد كنه واروآ به عنوان يكی از خطرناک ترين تهديدهای پيش روی جمعيت های زنبورها از خون زنبور عسل استفاده می كند، تحقيقات گروهی از دانشمندان دانشگاه مريلند نشان می دهد اين كنه از بافت چربی زنبورها تغذيه می كند.   به استناد گزارش پايگاه اطلاع رسانی علمی ساينس ديلی sciencedaily, جمعيت های زنبور عسل در سراسر جهان با مخاطرات و تهديدهای زيادی, از جمله بيماری ها, آفت كش ها, سو تغ

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا