زنبور عسل نژاد ایتالیایی

  • زنبور عسلزنبور عسل های کارگر از نژادهای مختلف

    نژاد های مهم زنبور عسل

    زنبور عسل نژاد آلمانی یا سیاه: زنبور عسل نژاد آلمانی یا سیاه از شمال اروپا منشاء گرفته است. این نژاد اولین زنبور عسلی بود که به آمریکای شمالی برده شد. این نژاد بعدا با نژاد قفقازی, نژاد کارنیولی و نژاد ایتالیایی تلاقی داده شد و بنابر ضرورت به تدریج جایگزین شد و یا از بین رفت. نژاد سیاه عادتا حالت دفاعی دارد و زود نیش می زند. در بهار جمعیت آن به کندی افزایش می یابد. اما گزارش شده است زمستان گذرانی

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا