زنبور عسل سیاه

  • زنبور عسلزنبور عسل معمولی یا اروپایی

    انواع نژادهای مختلف زنبور عسل

    بطور کلی تاکنون چهارگونه زنبور عسل تشخیص داده شده اند که عبارتند از : 1 . زنبور عسل معمولی یا اروپایی یا Apis mellifera 2 . زنبور عسل شرقی یا هندی یا Apis cerana 3 . زنبور عسل بزرگ یا Apis dorsata 4 . زنبور عسل کوچک یا Apis Florea زنبور عسل معمولی یا اروپایی مهمترین گونه شناسایی شده زنبور عسل است که عمده مباحث پرورش زنبور عسل مربوط به همین گونه می شود. گونه های زنبور عسل معمولی یا اروپایی و زنبور

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا