زنبور داری در گذشته

  • زنبور عسلزنبور داری برای تولید موم کلیسا

    زنبور عسل در فرهنگ های پیشین

    فلکلور یا فرهنگ عامه, به وجود آمدن خلق الساعه جانوران به عنوان یک واقعیت, سال ها مورد قبول آدمیان بود و خیال می کردند که زنبور عسل از اجساد گاوهای مرده به وجود می آید. بدون شک قفسه سینه اسکلت دام می توانست محفظه خوبی به عنوان کندو باشد, بخصوص اگر روی آن را پوست فرا گرفته بود. همین عقیده در میان آفریقایی ها رواج داشت با این تفاوت که آنها عقیده داشتند که زنبور عسل از جسد شیر به وجود می آید. براساس د

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا